Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownik socjalny

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika socjalnego posiadającego kwalifikacje zawodowe określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Oferty można składać w Dziale Kadr SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 w godzinach 7:30 – 15:00. Kontakt pod numerem telefonu 48 3324621.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content