Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dzień wolny

Dzień 14.01.2022r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.

Skip to content