Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dzień wolny

Dzień 24.12.2021r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.

Skip to content