Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dzień wolny

Dzień 14.08.2020r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy – odbiór za święto przypadające w sobotę 15.08.2020.

Skip to content