WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  MF EOG 2009-2014
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

 Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne 
Thermomodernization of a building of a hospital pavilion No. 1 with the replacement of the built-in lighting to energy efficient lighting 
INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5342644


Administrator:

Hasło: Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
OPIS PROJEKTU

Projekt pod nazwą: "Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”.
„Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (fundusze EOG)".
Beneficjent - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
Wartość projektu - 7 341 255,83 PLN.
Kwota dofinansowania z funduszy EOG: 5 852 042,98 PLN.
Okres realizacji projektu: 1 września 2014 roku – 30 kwietnia 2017 roku.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej sześciu budynków szpitalnych. Cel zostanie osiągnięty dzięki ograniczeniu emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
W ramach realizacji III etapów projektu wykonane zostaną prace termoizolacyjne ścian i dachów budynków, wymianie ulegnie stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane zostaną instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Istniejące oświetlenie zostanie zastąpione energooszczędnymi światłami typu LED, a za produkcję energii odpowiadać będą zainstalowane na dachach budynków ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 120KW.
Informacje źródłowe na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (funduszy EOG) znajdują się na stronie:

www.eeagrants.org
oraz
www.eog.gov.pl

Dnia 25 września 2014r. rozstrzygnięto przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę I etapu prac budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę to Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ”REMAR” ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko, z którym podpisana została umowa w dniu 3 października 2014r.
W ramach I etapu robót budowlanych, które mają zakończyć się do 30 listopada 2014r. zrealizowana zostanie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie dachu styropapą.
Wartość powyższych robót to 1 070 987,62 zł.

PRZED MODERNIZACJĄ

WRZESIEŃ 2014

POSTĘP PRAC

PAŹDZIERNIK 2014
LISTOPAD 2014
GRUDZIEŃ 2014


W dniu 18.12.2014 odbyła się konferencja prasowa - spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiony został szczegółowy zakres projektu oraz cele jakie zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu.
Przybyli dziennikarze wizytowali także miejsce realizacji projektu, zapoznając się z postępem prac.MARZEC 2015


Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na przygotowanie i publikację 3 artykułów informacyjno-promocyjnych (ogłoszeń prasowych) dotyczących projektu „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”.
Szczegóły w załączniku:
zaproszenie.pdf

KWIECIEŃ 2015


Ogłoszenie przetargu na rozbudowę pawilonu szpitalnego oraz przebudowę i remont istniejącego budynku pawilonu szpitalnego nr 1. Więcej pod adresem:
przetarg

CZERWIEC 2015


Dnia 26 maja 2015r. rozstrzygnięto przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę II etapu prac budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą:
"Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę to:
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom,
z którym podpisana została umowa w dniu 3 czerwca 2015r.
W ramach II etapu robót budowlanych, które mają zakończyć się do 30 listopada 2015r. zrealizowana zostanie kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED oraz ocieplenie ścian budynku styropianem.
Wartość powyższych robót to 1 245 990,00 zł.

POSTĘP PRAC

LIPIEC - WRZESIEŃ 2015


PAŹDZIERNIK 2015


LISTOPAD 2015
MARZEC 2016


Dnia 29 lutego 2016 roku podpisany został z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks do umowy o dofinansowanie projektu, na mocy którego zwiększona została wartość dofinansowania ze środków EOG o kwotę 1 621 339,67 zł.
W ramach dodatkowego dofinansowania zbudowana zostanie instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5.
Ponadto budynek pawilonu szpitalnego nr 5 zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji, a w budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wymieniona zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej.


KWIECIEŃ 2016


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 28 kwietnia 2016r. podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku pawilonu szpitalnego nr 5 (ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED), a także wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku pawilonu szpitalnego nr 1.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę to Firma budowlana "ES-BUD" Robert Szyszkowski ul. Bielicha 26 , 26-600 Radom.

MAJ 2016


W dniu 25 maja 2016r. podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 o łącznej mocy 40kW.
Wykonawca, z którym podpisano umowę (złożył najkorzystniejszą ofertę) to PROVSOLAR Kopija Bogusław z siedzibą w Chwarstnica ul. Sportowa 4 , 74-100 Gryfino.

SIERPIEŃ 2016


PAŹDZIERNIK 2016
LISTOPAD 2016


Dnia 8 listopada 2016 roku podpisany został z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks do umowy o dofinansowanie projektu, na mocy którego zwiększona została wartość dofinansowania ze środków EOG o kwotę 2 181 951,20 zł.
W ramach dodatkowego dofinansowania planowane jest przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w dodatkowych czterech budynkach, tj. w dwóch budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz dwóch budynkach biurowych. Wykonana zostanie m.in. termoizolacja ścian zewnętrznych i dachów budynków, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c. o. i c.w.u., wymiana istniejącego oświetlenia na ośw. typu LED oraz zbudowana zostanie instalacja ogniw fotowoltaicznych.


GRUDZIEŃ 2016 - KWIECIEŃ 2017


W ramach realizacji III etapów projektu wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne sześciu budynków:
1. W budynku pawilonu szpitalnego nr 1, w którym funkcjonuje, w oparciu o kontrakt z NFZ, Oddział Psychosomatyczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Poradnia Rehabilitacyjna, a także Ambulatorium, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia RTG - USG i Apteka Zakładowa wykonano:
- Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) - o łącznej mocy 20kW.
2. W budynku pawilonu szpitalnego nr 5, w którym funkcjonują, w oparciu o kontrakt z NFZ, Oddziały Psychiatryczne P-1 i P-2 wykonano:
- Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) - o łącznej mocy 20kW.
3. W budynku pawilonu szpitalnego ZOL:, w którym funkcjonuje, w oparciu o kontrakt z NFZ, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny wykonano:
- Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) - o łącznej mocy 40kW.
4. W budynku pawilonu szpitalnego OLAZA, w którym funkcjonuje, w oparciu o kontrakt z NFZ, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Środkach Psychoaktywnych i Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych wykonano:
- Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy 20kW.
5. W budynku pawilonu szpitalnego - Administracyjny, w którym mieści się Dyrekcja Szpitala oraz biura, m.in. Organizacji, Kadr, Księgowości i Kancelaria wykonano:
- Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV) - o łącznej mocy 20kW.
6. W budynku pawilonu szpitalnego - Biurowy 2, w którym mieszczą się biura Działu Głównego Inżyniera oraz Działu Zaopatrzenia wykonano:
- Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
- Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.
Zrealizowane w ramach projektu działania termomodernizacyjne doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, które zostały wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i do chwili obecnej nie były modernizowane oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych tych budynków.
Dzięki zrealizowanym działaniom SWPZZPOZ w Radomiu przyczyni się do poprawy powietrza i szeroko rozumianej ochrony środowiska, a warunki leczenia pacjentów ulegną istotnemu polepszeniu.


KWIECIEŃ 2017


W dniu 27 kwietnia 2017r. o godzinie 11 30 w sali kinowej tutejszego Szpitala odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Program seminarium informującego o zrealizowanym projekcie zawierał wykład na temat efektywności energetycznej budynków i prezentację wykonanych przedsięwzięć.

W dniu 27 kwietnia 2017r. odbyła się w tutejszym szpitalu konferencja prasowa zamykająca projekt z udziałem Dyrekcji Szpitala oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.Autor: Szpital
 
 
:: home :: top