WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

E-zdrowie dla Mazowsza 
E-zdrowie II etap 
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
Zakup i montaż aparatu RTG  
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego 
MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługi

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
5224544


Administrator:

Hasło:E-zdrowie II etap
Projekt pn.: „E-zdrowie- II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu” jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów Informatyzacja służby zdrowia.

Całkowita wartość projektu to 2,5 mln zł. Wartość dofinansowania UE to 2 mln zł, tj. 80%.

Czas na realizację projektu do 30 czerwca 2019r.

Projekt dotyczy dostosowania systemu informatycznego SWPZZPOZ w Radomiu do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów, pracowników, kontrahentów. W ramach projektu przewiduje się rozbudowę systemu w zakresie części medycznej jak i administracyjno-zarządczej, tak by pacjenci mogli korzystać z tzw. e-usług, a kadra zarządzająca sprawnie monitorować stan finansów i elementy kosztotwórcze placówki. W tym celu planowany jest zakup poszczególnych modułów obsługujących część białą i szarą, sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania.

Przedsięwzięcie pozwoli na szybki i swobodny przepływ informacji wewnątrz jednostki oraz na linii pacjent – personel medyczny, jak również na zewnątrz – w celach konsultacyjnych. Pacjent uzyska możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną w ramach wdrożonych e-usług co dla dużej części osób spowoduje oszczędności w sensie finansowym i ekonomiczno-społecznym oraz uproszczenia administracyjne. Dzięki szybkiej analizie, bazującej na pełnej i aktualnej informacji o działalności SWPZZPOZ w Radomiu, kadra zarządzająca będzie mogła podejmować bardziej trafne decyzje o strategicznym znaczeniu dla rozwoju podmiotu.
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top