WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

E-zdrowie dla Mazowsza 
E-zdrowie II etap 
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
Zakup i montaż aparatu RTG  
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego 
MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługi

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
5224518


Administrator:

Hasło:E-zdrowie dla Mazowsza
dla rozwoju Mazowsza


Projekt pod nazwą: "E-zdrowie dla Mazowsza"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazovia.eu


Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.
W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:
1.Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
2.Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
3.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
4.Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
5.Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
6.Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
7.Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
8.Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
9.Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
10.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
11.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
12.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
13.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
14.Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
15.Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
16.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
17.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
18.Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
19.Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.,
20.Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
21.Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.,
22.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
23.Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych - partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.).
Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.
Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:
1)stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności,
i komplementarności,
2)poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,
3)wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.
Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie.
Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM).
Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.
W RREDM znajdują się dwa elementy:
- Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
- Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.
W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.
Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.


Autor: szpital
 
 
:: home :: top