WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Oddziały szpitalne
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Strona główna 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania 
Oddział Psychosomatyczny 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Oddziały Psychiatryczne Ogólne 
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych 
Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługi

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
3362700


Administrator:

Hasło:Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania


Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Kierownik Oddziału: specjalista psychiatra lek. med. Izydor Wysocki.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Radomiu specjalizuje się w leczeniu osób u których stwierdzono m.in.:

• zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( agorafobię, fobię społeczną, zaburzenia lękowe, zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane,nerwicę natręctw, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia somatyzacyjne lub inne),
• specyficzne zaburzenia osobowości (osobowość chwiejną emocjonalnie: typ impulsywny lub typ borderline, histrioniczną, anankastyczną, zależną, lękliwą lub inne),
• zaburzenia osobowości mieszane,
• zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimię lub inne).

Oddział jest 25- łóżkowym, całodobowym oddziałem szpitalnym. Wchodzi w skład Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym. W Oddziale pracują 4 psychoterapeutki, lekarz psychiatra, 7 pielęgniarek oraz personel pomocniczy.
Przyjmujemy pacjentów w wieku od 18 do 65 lat, z całego kraju, w ramach kontraktu z NFZ.
W zależności od rozpoznania i nasilenia objawów chorobowych leczenie trwa od 8 do 12 tygodni, a w przypadku zaburzeń osobowości trwa 24 tygodnie.
Prowadzimy psychoterapię grupową i indywidualną w zintegrowanym podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Psychoterapia grupowa i indywidualna są podstawowymi metodami leczenia w naszym Oddziale.

Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa to forma leczenia, w której terapeuta uruchamia procesy leczenia u wszystkich osób w grupie. Z pomocą terapeuty i grupy pacjent odkrywa jak jego wcześniejsze (często bolesne) doświadczenia życiowe spowodowały zaburzenia przeżywania, myślenia i zachowania,pojawienie się objawów chorobowych (np. lęku, przygnębienia) oraz zaburzeń funkcjonowania w życiu. W czasie psychoterapii pacjent uzyskuje wgląd, czyli zrozumienie siebie z doświadczeniem głębokich przeżyć emocjonalnych. Dzieje się to w panującej w grupie atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Zmiana sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania powoduje ustąpienie objawów chorobowych. Wystąpienie pozytywnych zmian w osobowości przynosi także poprawę relacji z ludźmi (m.in. w rodzinie ,w związku i w pracy) oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów życiowych.

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia opierającą się na relacji terapeutycznej między terapeutą i pacjentem. Daje to pacjentowi poczucie bezpieczeństwa umożliwiające zajmowanie się trudnymi i bolesnymi obszarami jego życia. Terapeuta pobudza do zmian przeżywania, postaw i zachowań. Pomaga w tworzeniu nowych wzorców. Osiągnięcie w terapii zrozumienia siebie z doświadczeniem intensywnych przeżyć emocjonalnych, powoduje korzystne zmiany w osobowości i poprawę samopoczucia. Występuje też poprawa w relacji z ludźmi oraz w pełnieniu ról życiowych. Pacjent lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych.

Inne formy leczenia stosowane w naszym Oddziale:
W programie grupowych zajęć terapeutycznych w Oddziale są także formy leczenia , które ułatwiają pacjentom wyrażanie emocji, mówienie o sobie, zrozumienie własnych problemów. Są to między innymi:

• psychodrama – to metoda terapii, w której członkowie grupy terapeutycznej biorą udział w odgrywaniu ról w scenach dotyczących ich własnych problemów lub problemów istotnych dla grupy. Daje to pacjentowi możliwość wyrażenia lęku, smutku i złości oraz ponownego przeżycia bolesnych wydarzeń ze swojego życia, ale tym razem w bezpiecznych warunkach. W efekcie pacjent uzyskuje większe zrozumienie siebie i innych oraz uczy się nowych zachowań i wprowadza korzystne zmiany w swoim życiu,
• psychorysunek - jest to metoda, w której za pomocą rysunków pacjent wyraża swoje uczucia i przekonania o własnej osobie , innych ludziach i świecie, które trudno byłoby mu wyrazić słowami. Tematy psychorysunku są opracowane przez psychoterapeutów. Należy podkreślić, że w tej metodzie nie są wymagane uzdolnienia do rysowania,
• społeczność terapeutyczna – Oddział zorganizowany jest na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci i personel. Co tydzień na zebraniu społeczności wybierany jest samorząd pacjentów, który organizuje życie pacjentów w Oddziale. Odpowiada m.in. za prowadzenie gimnastyki porannej, zajęć rekreacyjnych, wieczorków tanecznych, wyjść do muzeów, kin i teatru. Pomaga też pacjentom w pokonywaniu różnych trudności oraz w rozwiązywaniu konfliktów między nimi. W sprawach trudnych lub nietypowych członkowie samorządu kontaktują się z personelem. Po tygodniu samorząd składa sprawozdanie ze swojej pracy oraz przygotowuje charakterystyki pacjentów,
• trening autogenny Schultza - jest metodą łączącą autosugestię z ćwiczeniami funkcji cielesnych i wegetatywnych, co doprowadza do zmniejszenia nasilenia lub nawet ustąpienia niektórych zaburzeń czynnościowych. Daje to pacjentowi doświadczenie kontroli nad tym co się z nim dzieje. Ponadto, początkowe ćwiczenia o charakterze relaksującym powodują u pacjenta redukcję napięcia i niepokoju,
• psychoedukacja – polega na przekazywaniu wiedzy o zależnościach psychicznego funkcjonowania człowieka w różnych warunkach społecznych. Pacjentom przekazywana jest wiedza na temat przyczyn zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania i sposobów ich leczenia. Ponadto przekazywana jest wiedza m.in. o prawidłowej komunikacji interpersonalnej, sposobach rozwiązywania konfliktów, asertywności i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W naszym Oddziale unikamy leczenia farmakologicznego. Leki podajemy tylko w razie konieczności np. przy częstych napadach ciężkiego lęku (paniki) lub silnego lęku uogólnionego oraz w nasilonych zaburzeniach obsesyjno -kompulsyjnych. Nie stosujemy leczenia farmakologicznego w zaburzeniach osobowości, chyba że pacjent w dniu przyjęcia do Oddziału przyjmuje już leki z powodu np. wcześniej rozpoznanego epizodu depresji.

W Oddziale stosowana jest także kompleksowa terapia zaburzeń odżywiania:

• psychoterapia indywidualna;
• psychoterapia grupowa;
• terapia behawioralna;
• psychodrama;
• psychorysunek;
• trening autogenny Schultza;
• psychoedukacja na temat przyczyn, objawów , powikłań somatycznych oraz leczenia (w tym leczenia dietetycznego) zaburzeń odżywiania;
• społeczność terapeutyczna;
• farmakoterapia;
• rehabilitacja żywieniowa w celu normalizacji masy ciała;
• profilaktyka zespołu realimentacyjnego.

Postępowanie diagnostyczne po przyjęciu do Oddziału
Po przeprowadzeniu przez lekarza psychiatrę wywiadu i ocenie stanu psychicznego oraz zbadaniu stanu somatycznego pacjenta wykonywane są badania laboratoryjne i EKG . Ponadto , w zależności od wskazań, lekarz kieruje także na inne badania (m.in. EEG, USG tarczycy, USG jamy brzusznej, USG ginekologiczne i inne). Zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą psychoterapeuci, lekarz psychiatra, psycholog i pielęgniarki współpracuje z dietetykiem oraz korzysta z konsultacji lekarza internisty. Zapewniamy także konsultacje lekarza kardiologa, ginekologa, neurologa, endokrynologa, gastroenterologa i inne.

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:

1. Po uzyskaniu skierowania do Oddziału od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego należy telefonicznie uzgodnić termin kwalifikacji do leczenia w Oddziale za pośrednictwem sekretariatu Oddziału tel: (48) 332-45-81.
2. W czasie kwalifikacji lekarz psychiatra z Oddziału przeprowadza badanie psychiatryczne pacjenta oraz sprawdza jego motywację do leczenia. Pacjent informowany jest o z zasadach leczenia w Oddziale. Ustalane są także oczekiwania pacjenta wobec terapii.
3. Pacjenci z zaburzeniami odżywiania, skierowani do naszego Oddziału , w czasie kwalifikacji podpisują kontrakt dla osób z zaburzeniami odżywiania. Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z BMI powyżej 14 , po podpisaniu w/w kontraktu.

Przeciwwskazania do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:
Przeciwwskazaniem do leczenia w tutejszym Oddziale jest stwierdzenie:

- organicznych zaburzeń psychicznych,
- psychozy,
- zaburzeń afektywnych (od F 30 do F 39 według ICD-10),
- uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków,
- stwierdzenie braku motywacji do podjęcia psychoterapii,
- aktualny konflikt z prawem lub poważniejszy konflikt z prawem w wywiadzie.

Uwaga: przyjęcie osoby uzależnionej od alkoholu i/lub narkotyków możliwe jest po odbyciu leczenia odwykowego i sześciomiesięcznej abstynencji.
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top