WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Oddziały szpitalne
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Strona główna 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
Oddział Psychosomatyczny 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Oddziały Psychiatryczne Ogólne 
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych 
Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych 
Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
2585915


Administrator:

Hasło:Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych


Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Radomiu specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych u których stwierdzono:
• zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (m.in. zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane, agorafobię, fobię społeczną, lęk paniczny, lęk uogólniony, nerwicę natręctw, zaburzenia somatyzacyjne),
• specyficzne zaburzenia osobowości (m.in. osobowość lękliwą, anankastyczną, zależną, chwiejną emocjonalnie, histrioniczną),
• zaburzenia odżywiania (m.in. bulimię, jadłowstręt psychiczny – z BMI powyżej 15)
Oddział dysponuje 25 miejscami w trybie stacjonarnym. Zorganizowany jest na zasadach społeczności terapeutycznej. Wchodzi w skład Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym.
Przyjmujemy pacjentów z całego kraju, w ramach kontraktu z NFZ.
W zależności od rozpoznania i nasilenia objawów chorobowych leczenie trwa od 8 do 12 tygodni (w przypadku zaburzeń osobowości może trwać 24 tygodnie).
Głównymi metodami leczenia są: psychoterapia indywidualna i grupowa. Psychoterapeuci w swojej pracy stosują podejście psychodynamiczne.

Psychoterapia indywidualna

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na tworzeniu relacji terapeutycznej między terapeutą i pacjentem. Daje to pacjentowi poczucie bezpieczeństwa umożliwiające zajmowanie się trudnymi i bolesnymi obszarami jego życia. Uzyskuje on zrozumienie jak niekorzystne doświadczenia życiowe oraz nieuświadomione obszary psychiki wpłynęły na jego obecne samopoczucie i funkcjonowanie. Przy pomocy terapeuty pacjent uświadamia sobie w jaki sposób przeżywa siebie, nawiązuje i podtrzymuje relacje oraz pełni role życiowe. Wystąpienie wglądu u pacjenta umożliwia poprawę samopoczucia, korzystne zmiany osobowości oraz związane z tym ustąpienie objawów chorobowych i poprawę funkcjonowania.

Psychoterapia grupowa

Psychodynamiczna psychoterapia grupowa to forma leczenia , w której terapeuta uruchamia procesy leczenia u wszystkich członków grupy terapeutycznej. Taką rolę pełni też grupa dla każdego swojego uczestnika. Pacjent doświadcza siebie w relacjach z terapeutą i z osobami w grupie. Z pomocą terapeuty i grupy odkrywa jak jego wcześniejsze doświadczenia i nieuświadomione treści wewnątrzpsychiczne spowodowały zaburzenia przeżywania (np. niepokój, lęk, przygnębienie), trudności w relacjach z ludźmi i w pełnieniu ról życiowych oraz w rozwiązywaniu problemów życiowych. Analiza doświadczeń życiowych i uświadomienie sobie tego co było nieświadome w psychice oraz doświadczenie nowych relacji z terapeutą i członkami grupy terapeutycznej powoduje korzystne zmiany osobowości oraz związane z tym ustąpienie objawów chorobowych, poprawę relacji z ludźmi (np. ze współmałżonkiem , dziećmi, rodzicami , współpracownikami), lepsze pełnienie ról życiowych (np. roli męża, żony, matki, pracownika) i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów życiowych.

Inne formy leczenia

W programie grupowych zajęć terapeutycznych w Oddziale są także formy leczenia , które ułatwiają pacjentom wyrażanie emocji, mówienie o sobie, zrozumienie własnych problemów. Są to między innymi:

• muzykoterapia receptywna – jest to forma leczenia , w której wykorzystuje się muzykę jako narzędzie poznania i wyrażania siebie. Po wysłuchaniu utworu muzycznego pacjenci mówią o pojawiających się uczuciach, skojarzeniach i wyobrażeniach;

• muzykoterapia aktywna – jest formą leczenia, w której pacjenci przez grę na instrumentach wyrażają emocje i komunikują się ze sobą

• psychorysunek - jest to metoda, w której za pomocą rysunków pacjent wyraża swoje uczucia i przekonania o własnej osobie , innych ludziach i świecie, które trudno byłoby mu wyrazić słowami. Tematy psychorysunku są opracowane przez psychoterapeutów. Należy podkreślić, że w tej metodzie nie są wymagane uzdolnienia do rysowania;

• trening autogenny Schultza - jest metodą łączącą autosugestię z ćwiczeniami funkcji cielesnych i wegetatywnych, co doprowadza do zmniejszenia nasilenia lub nawet ustąpienia niektórych zaburzeń czynnościowych. Daje to pacjentowi doświadczenie kontroli nad tym co się z nim dzieje. Ponadto, początkowe ćwiczenia o charakterze relaksującym powodują u pacjenta redukcję napięcia i niepokoju;

• psychoedukacja – polega na przekazywaniu wiedzy o zależnościach psychicznego funkcjonowania człowieka w różnych warunkach społecznych. Pacjentowi przekazywana jest wiedza na temat m.in. przyczyn zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości, sposobów ich leczenia oraz o prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobach rozwiązywania konfliktów i sposobach radzenia sobie ze stresem.

W razie konieczności (np. napady ciężkiego lęku) w Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne.
Leczeniu się sprzyja także położenie Oddziału na terenie pięknego 12-hektarowego parku, co daje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po terapii.

Badania diagnostyczne

Warto podkreślić, że przy przyjęciu do Oddziału, oprócz badania psychologicznego i psychiatrycznego, u pacjentów wykonywane są inne niezbędne badania (między innymi badania laboratoryjne, EEG, USG tarczycy, USG jamy brzusznej, USG ginekologiczne, EKG i inne, a w razie wskazań tomografia komputerowa mózgu). Zapewniamy także konsultacje specjalistów innych dziedzin medycyny (m.in. neurologiczną, internistyczną, dermatologiczną, laryngologiczną, okulistyczną, ginekologiczną).

Kryteria wykluczające przyjęcie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

Do leczenia w Oddziale nie kwalifikują się osoby, u których rozpoznano: zaburzenia organiczne (m. in. otępienie i inne), psychozy (m. in. schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i inne), zaburzenia afektywne (od F 30 do F 39 według ICD-10), uzależnienie od alkoholu i narkotyków (w tym przypadku do oddziału można przyjąć tylko osoby po odbyciu leczenia w Oddziale Odwykowym i sześciomiesięcznej abstynencji).
Ponadto nie kwalifikują się osoby, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa lub mają o to sprawę w Sądzie oraz osoby, u których brak motywacji do podjęcia intensywnej psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Na rozmowę z lekarzem i psychoterapeutą pacjent powinien umówić się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Oddziału tel: (48) 332-45-81

Oddziałem kieruje lek. med. specjalista psychiatra Izydor Wysocki
tel: (48) 332-45-81
adres: 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1
Dyżurka Pielęgniarek: (48) 332-46-29
Gabinet Psychoterapeutów: (48) 332-46-82
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top