WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Oddziały szpitalne
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Strona główna 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania 
Oddział Psychosomatyczny 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Oddziały Psychiatryczne Ogólne 
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych 
Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5275217


Administrator:

Hasło:Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych


Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych

      Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych (detoksykacyjny) dla osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi realizujące zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia - 7 miejsc.

Oddział oferuje:

- bezpłatną detoksykację oraz terapię uzależnień
- całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
- leczenie substytucyjne BUPRENORFINĄ
- specjalistyczną, bezpłatną pomoc, możliwość wykonania badań wirusologicznych - HIV, HCV, opinii sądowo - psychiatrycznych, badań psychologicznych itp.
- otwartość na pracę z rodziną i innymi placówkami

Oferta detoksykacji oraz terapii skierowana do osób pełnoletnich, którzy:
- używają substancje psychoaktywne tj. narkotyki, leki, dopalacze, alkohol
- używają substancje psychoaktywne ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, zachowania i emocji, odżywiania, afektywnymi oraz współistniejącymi chorobami somatycznymi.

DETOKSYKACJA prowadzona jest substytucyjnie Buprenorfiną wraz z leczeniem objawowym zależnie od przyjmowanej substancji i zespołu abstynencyjnego. Możliwe są konsultacje lekarzy specjalistów tj. chirurga, dermatologa, laryngologa, stomatologa, okulisty, ginekologa itp.

Okres TERAPII w systemie stacjonarnym trwa sześć miesięcy. Terapia skierowana jest na osobisty rozwój, pracę nad destrukcją i deficytami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych oraz leczenia zaburzeń współistniejących z obszaru psychopatologii i chorób współistniejących.

Program terapii jest realizowany poprzez społeczność terapeutyczną przy prowadzonej równolegle terapii indywidualnej oraz pracę z rodziną, zajęcia rozwojowe, integracyjne, sportowe.

W przypadku osób z podwójną diagnozą lub współistniejącymi chorobami stosowane jest leczenie zintegrowane – farmakologia wraz z terapią dostosowaną indywidualnie.

Przygotowujemy także do leczenia w ośrodkach długoterminowych oraz leczenia ambulatoryjnego.

Nasz zespół to:

- lekarz psychiatra
- dwóch specjalistów terapii uzależnień – magistrów resocjalizacji
- wykwalifikowany zespół pielęgniarski
- instruktor terapii uzależnień

Przyjęcia do oddziałów z aktualnym skierowaniem po uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak - lekarz specjalista psychiatra
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top