WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Oddziały szpitalne
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Strona główna 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania 
Oddział Psychosomatyczny 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Oddziały Psychiatryczne Ogólne 
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych 
Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługi

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
3077093


Administrator:

Hasło:Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych


Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Pododdział terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych niesie pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, a także wykonuje działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych - 8 miejsc.
Oddział oferuje:

- bezpłatną terapię uzależnień
- całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
- otwartość na pracę z rodziną i innymi placówkami

Oferta terapii skierowana do osób pełnoletnich, które używają substancji psychoaktywnych tj. narkotyki, leki, dopalacze, alkohol.

Okres TERAPII w systemie stacjonarnym trwa trzy lub sześć miesięcy. Terapia skierowana jest na osobisty rozwój, pracę nad destrukcją i deficytami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych oraz leczenia zaburzeń współistniejących z obszaru psychopatologii i chorób współistniejących.

Program terapii jest realizowany poprzez społeczność terapeutyczną przy prowadzonej równolegle terapii indywidualnej oraz pracę z rodziną, zajęcia rozwojowe, integracyjne, sportowe.

Przygotowujemy także do leczenia w ośrodkach długoterminowych oraz leczenia ambulatoryjnego.

Nasz zespół to:

- kierownik oddziału - psycholog kliniczny - lekarz specjalista psychiatra
- specjalista terapii uzależnień – magister resocjalizacji
- wykwalifikowany zespół pielęgniarski
- instruktor terapii uzależnień

Przyjęcia do oddziałów z aktualnym skierowaniem po uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1

(48) 332-46-41 Dyżurka
(48) 332-46-64 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - mgr psychologii klinicznej
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top