WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Autyzm
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Autyzm 
Poradnia 
Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5275215


Administrator:

Hasło:Autyzm


Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego (def. autyzmu wg. ASA).

Termin "autyzm" w odniesieniu do zaburzenia wystepującego u dzieci został wprowadzony przez amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera w 1943 r. Opisał on grupę 11 dzieci, u których w bardzo wczesnym okresie życia pojawiły się charakterystyczne trudności i odmienności w rozwoju. Początek zaburzeń w rozwoju pojawiał się w 1 roku życia, zaś pełny obraz autyzmu obecny był przed 3 rokiem życia. Wspólną, nietypową cechą zachowania tych dzieci było izolowanie się, preferowanie samotności oraz brak dążenia do kontaktów z innym osobami. Ten specyficzny wzorzec zachowania, Kanner nazwał autyzmem wczesnodziecięcym, nawiązując do greckiego słowa autos (sam). Od czasu opisu sporządzonego przez Kannera nastąpił duży postęp w wiedzy na temat autyzmu. Wyodrębniono trzy podstawowe sfery, w których ujawniają się charakterystyczne dla tego zaburzenia nieprawidłowości (triada autystyczna).
Są to:

- ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych,
- zaburzona umiejętność komunikowania się,
- obecny w zachowaniu schematyzm, ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań połączony z brakiem wyobraźni (WHO).

Autyzm został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok nowotworów, cukrzycy czy AIDS. W ostatnich latach wzrost częstości diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu jest tak duży, że zaczęto mówić o epidemii autyzmu. Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 40 tys. osób z rozpoznanymi różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Bibliografia:

Pisula E. (2014). "Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia".
Komender J., Jagielska G., Bryńska A. (2009). "Autyzm i zespół Aspergera".
Internet: portal dla lekarzy "Oczy otwarte na autyzm".


Autor: Szpital
 
 
:: home :: top