WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Autyzm
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Autyzm 
Poradnia 
Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
2358090


Administrator:

Hasło:Poradnia


Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Radomiu istnieje od dnia 1 stycznia 2011 roku. Udziela ona nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zakres realizowanych świadczeń to porady diagnostyczne, porady kompleksowo konsultacyjne i program terapeutyczno - rehabilitacyjny.
W Poradni pracują specjaliści z zakresu pediatrii i psychiatrii, pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi, fizjoterapeuta oraz terapeuta SI.
Naszym przesłaniem jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z autyzmem.

Metody i formy pracy

W naszej Poradni prowadzona jest diagnoza oraz terapie: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, terapia Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapia.
W pracy z osobami z autyzmem nasi specjaliści wykorzystują szereg metod dostosowanych indywidualnie do potrzeb pacjentów ze spektrum autyzmu. W głównej bazujemy na modelu TEACCH (kompleksowym programie terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji). Bazując na mocnych stronach osób ze spektrum autyzmu, jaką jest wizualne przetwarzanie bodźców, prowadzone zajęcia bazują na określonej strukturze, która pozwala pacjentom lepiej zrozumieć środowisko, w jakim się znajdują. Terapeuci wykorzystują w tym celu szereg oznaczeń oraz innych niezbędnych narzędzi, które pozwalają na wprowadzenie danej struktury. Określoną strukturę wprowadza się przede wszystkim dla zapewnienia przewidywalności osobom z autyzmem oraz umożliwienia im jak największej samodzielności w działaniu. To wszystko ma na celu stworzenie pacjentom możliwości osiągnięcia najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie, tym samym – poprawienie jakości ich życia.
PECS (Picture Exchange Communications SYSTEM), jedna z alternatywnych metod komunikacji stosowana w naszej Poradni, jest ogromnie ważnym i skutecznym narzędziem komunikacji, poprawiającym znacznie jakość życia osobom z autyzmem , które nie komunikują się w sposób werbalny.
Pozostałe metody pracy wykorzystywane przez naszych specjalistów to m.in.: terapia Integracji Sensorycznej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, program Aktywności M. i Ch. Knill, muzykoterapia, pedagogika zabawy, metoda czytania globalnego G. Domana, stymulacji sensorycznej wg. Delacato, elementy metody behawioralnej, elementy metody Opcji, logarytmika itp.
Naszą misją jest przede wszystkim udzielenie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. Działania Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Radomiu ukierunkowane są na diagnozę i wczesną interwencję terapeutyczną. Najważniejsze realizowane przez nas cele to: rozwijanie mowy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie Teorii Umysłu, umiejętności poznawczych dziecka, stymulowanie zaburzonych zmysłów oraz kształtowanie umiejętności społeczno – emocjonalnych naszych pacjentów. Trening Umiejętności Społecznych prowadzony przez psychologów ma na celu wzmocnienie pozytywnej samooceny, kształtowanie własnej tożsamości oraz w znacznej mierze wspiera rozwój społeczny i emocjonalny osób ze spektrum autyzmu.

PRACOWNICY PORADNI:

Kierownik - Katarzyna Pietrzyk
Rejestracja - mgr Marzena Makarska st. pielęgniarka

Lekarze:
lek. pediatra Anna Kopijek
lek. psychiatra dzieci i młodzieży Halina Kandzierska

Terapeuci:
Pedagodzy specjalni:
mgr Magdalena Klatka
mgr Ewa Kłosowska
mgr Monika Nowak
Psychologowie:
mgr Lena Kwiatkowska
mgr Szymon Mikołaj Kornaś
Logopedzi:
mgr Ewelina Noga
mgr Barbara Białkowska
Fizjoterapeuta:
mgr Katarzyna Pietrzyk
Terapeuta SI:
mgr Łukasz Walkiewicz

Kontakt:

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Reja 30
26-600 Radom
tel. 48 385 85 23

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 12:25 - 20:00
Czwartek 10:00 - 20:00
Piątek 8:00 - 14:25


Autor: Szpital
 
 
:: home :: top