WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Lecznictwo
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Diagnostyka 
Lecznictwo 
Oddziały szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Procedury przyjęcia 
Udostępnienie dokumentacji 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Psychiatryczny 
Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5275196


Administrator:

Hasło:Lecznictwo      Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej zapewnia chorym ponad 800 miejsc. Istotną zaletą naszego Szpitala jest rozległy obwód zapobiegawczo-leczniczy, obejmujący obszar wchodzący w skład województwa mazowieckiego, a także doskonała lokalizacja, na terenie pięknego parku o łącznej powierzchni 12,5 hektara.

      SWPZZPOZ jest szpitalem specjalistycznym psychiatrycznym, zapewniającym pełny zakres świadczeń zdrowotnych dla ludności wszystkich grup wiekowych, przystosowanym do leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych, lecznictwa odwykowego, narkomanii oraz towarzyszących im schorzeń ogólnoustrojowych. W promieniu 100 km od naszej placówki nie istnieje inny szpital podobnego typu. W skład jednostki wchodzi 6 oddziałów psychiatrycznych ogólnych, a także oddziały:

 • leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania,
 • psychiatryczny dla chorych somatycznie,
 • terapii uzależnienia od alkoholu (odwykowy),
 • leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny),
 • terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych,
 • rehabilitacji neurologicznej.

Posiadamy także Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny.

Wszystkie Oddziały korzystają z zaplecza diagnostycznego Szpitala, na które składa się:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

Nasi Pacjenci korzystają z porad specjalistycznych udzielanych w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Poradni Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarze specjaliści zatrudnieni w Gabinetach Specjalistycznych udzielają konsultacji w zakresie:

 • chirurgii
 • laryngologii
 • dermatologii
 • ginekologii
 • okulistyki
 • stomatologii


SWPZZPOZ nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok, gdyż okres przechowywania zwłok jest krótszy niż 72 godziny.


Autor: Szpital
 
 
:: home :: top