WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Lecznictwo
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Diagnostyka 
Lecznictwo 
Oddziały szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Procedury przyjęcia 
Udostępnienie dokumentacji 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Psychiatryczny 
Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5341763


Administrator:

Hasło:Oddziały szpitalne


Oddziały szpitalne
Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Psychiatryczne ogólne - pięć oddziałów posiadających łącznie 300 miejsc zapewniających opiekę całodobową osobom z zaburzeniami psychicznymi i realizujących zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Psychiatryczny I
(48) 332-45-41 Dyżurka
(48) 332-46-90 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-40 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Ewa Szczecińska - lekarz specjalista psychiatra

Psychiatryczny II
(48) 332-45-43 Dyżurka
(48) 332-45-24 Gabinet Lekarski
(48) 332-46-52 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Marek Paliński - lekarz specjalista psychiatra

Psychiatryczny III
(48) 332-45-45 Dyżurka
(48) 332-45-46 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-44 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Małgorzata Nagadowska-Nojek - lekarz specjalista psychiatra

Psychiatryczny IV
(48) 332-47-07 Dyżurka
(48) 332-45-87 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-06 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Anna Rybak - Domagała - lekarz specjalista psychiatra

Psychiatryczny V
(48) 332-47-03 Dyżurka
(48) 332-46-98 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-02 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Zaręba - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania, całodobowy, posiadający 25 miejsc dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami osobowości i zaburzeniami odżywiania. Przewidywany okres leczenia wynosi 8 - 12 tygodni , a dla osób z zaburzeniami osobowości 24 tygodnie.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
Dyżurka: (48) 332-46-29
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem: (48) 332-45-81
Gabinet Psychoterapeutów: (48) 332-46-82
Lekarz Kierujący Oddziałem: Izydor Wysocki - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie posiadający 35 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi oraz towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi w warunkach całodobowych.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-45-79 Dyżurka
(48) 332-45-75 Sekretariat
(48) 332-46-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Agata Nowakowska - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej 40-miejscowy udzielający świadczeń zdrowotnych osobom po udarach mózgowych, w przebiegu chorób neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma także na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespołów korzeniowych i bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-45-84 Dyżurka
(48) 332-46-04 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-83 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem:

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział leczenia alkoholowych zaspołów abstynencyjnych posiadający 25 miejsc dla osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi stosujący procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji. Ważnym zadaniem dla personelu tego oddziału jest także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak - lekarz specjalista psychiatra

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych

Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych (detoksykacyjny) dla osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi realizujące zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia - 7 miejsc.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu - odwykowy (50 - miejscowy) realizujący świadczenia w oparciu o 2 - miesięczny program leczenia obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno - edukacyjne i inne.

26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-46-44 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top